Cvičák Srch

08.03.2015 20:31

 

Mapa:   zde

Pojedete od Hradiště na Písku do Srchu ( na konci Hradiště na Písku doleva). Pojedete furt po hlavní, až budete mít po pravé straně obecní úřad. Hned za ním se dáte doprava. Dojedete nakonec ulice, kde navážete na polní cestu (stále rovně). Dojedete k valu , kde se dáte doprava po cestě k lesu a pojedete podel plotu, až dojedete do objektu.

Zajišťujeme seznamování veřejnosti s problematikou canisterapie a zooterapie. Přednášky zajišťujeme, hlavně pro základní a mateřské školy. 

Přednáška probíhá:

1) formou teoretického představení, výše zmiňované problematiky s kombinací praktické části, kdy si děti/ klienti vyzkouší canisterapii a zooterapii na vlastní kůži

2) formou pouze praktické části. Tato forma je pro nejmenší účastníky přednášky

 

Přednáška probíhá cca 60 min ( lze uzpůsobit Vašim požadavkům)

Praktické části předášky se účastní: pes-husky, želva zelenavá, krajta královská